Menu
Your Cart

SonTinh's News RSS Feed

06 Jul Màng chống thấm HDPE
06 Jul Quicseal 103
0 187
Quicseal 103A. Hình ảnh thi công thực tếChống thấm sàn mái với Quicseal 103 có dán lưới..
06 Jul Chống thấm sàn mái
0 134
Chống thấm sàn máiI. Sản phẩm Mariseal 250A. Trình tự thi công1.Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm2. Quét lớp lót Mariseal Aqua Pri..
06 Jul Quicseal 104
0 195
Quicseal 104A. Trình tự thi công1. Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm2. Quét 2 lớp Quicseal 104 theo định mức 1.5kg/m2/2 lớp3. Nghi..
06 Jul Quicseal 104s
0 209
Quicseal 104sA. Trình tự thi công1. Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm2. Quét 2 lớp Quicseal 104s theo định mức 1.5kg/m2/2 lớp3. Ng..
06 Jul Quicseal 105
0
Quicseal 105A. Trình tự thi công1. Vệ sinh, đục tẩy chân tường2. Bắt kim vào tường3. Gắn đầu neo, bơm Quicseal 105 vào4. Tô trát lại bằng vữa có phụ g..
06 Jul Quicseal 302LV
0 115
Quicseal 302LVA. Trình tự thi công 1. Cắt mở rộng vết nứt 2-3cm, rộng 5mm2. Rót keo Quicseal 302LV phủ kèm lớp cát trên mặtB. Hình ảnh thực tế12. Bước..
06 Jul Quicseal 119
0
Quicseal 119A. Trình tự thi công1. Mài vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm2. Quét 1 lớp chống thấm Quicseal 119 pha với 10% nước sạc..
06 Jul Quicseal 111
0
Quicseal 111A. Trình tự thi côngRắc Quicseal 111 1.6kg/m2/2 lớp vuông góc nhauB. Hình ảnh thực tế..
06 Jul Mariseal 270
0 95
Mariseal 270A. Trình tự thi công1. Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm2. Quét lớp lót Mariseal Aqua Primer định mức 0.1kg/m2/lớp3. Q..
06 Jul Mariseal 300
0 101
Mariseal 300A. Trình tự thi công1. Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm2. Quét lớp lót Mariseal Aqua Primer định mức 0.1kg/m2/ lớp3. ..
06 Jul Mariseal 250
0 101
Mariseal 250A. Trình tự thi công1.Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt chống thấm2. Quét lớp lót Mariseal Aqua Primer định mức 0.1kg/m2/lớp3. Qu..
Showing 1 to 12 of 133 (12 Pages)