Quicseal 103


A. Hình ảnh thi công thực tế


Chống thấm sàn mái với Quicseal 103 có dán lưới