Maritrans MD


A. Trình tự thi công


1. Mài vệ sinh sạch sẽ bề mặt chống thấm

2. Quét lớp lót Mariseal Aqua Primer định mức 0.1kg/m2/lớp

3. Quét 2 lớp Maritrans MD 

4. Hoàn thiện và bàn giao


B. Hình ảnh thi công thực tế


1.2.


3


4.