Hình ảnh thi công vữa tự san phẳng Quicseal 573A. Trình tự thi công

1. Vệ sinh sạch sẽ, trám trét liền lạc bề mặt thi công

2. Quét lớp lót

3. Đổ hỗn hợp Quicseal 573 lên sàn và dùng bay để san vữa phủ kín bề mặt thi côngB. Hình ảnh thực tế

1.2.